درباره ما

تاسیس 1403

ما در شرکت پردازش حرارتی ویرا سعی داریم به وسیله استفاده از فناوری‌های روز دنیا سیستمی را مطابق استاندارد ‌های روز دنیا تولید کنیم  و در جهت کمک بیش ازپیش به اکوسیستم ومحیط‌ زیست اطراف این تلکنولوژِی را توسعه بدهیم. از این رو ما درصدد تولید دستگاه پرولیز استاندار گام برداشته ایم و موفق به تولید قیر‌زیستی وسوخت زیستی از پسمانده های ارگانیک شده‌